ONLINE SERVICES
Legal documents and regulations- Приказы- Приказ № 334 от 11.04.2015г.

Об утверждении Правил использования объектов и помещений в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров


В соответствии с подпунктом 25) статьи 11 Закона Республики Казахстан   от 23 апреля 2014 года «Об органах внутренних дел Республики Казахстан» ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые Правила использования объектов и помещений в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.
2. Департаменту по борьбе с наркобизнесом и контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел Республики Казахстан (Кусетов С.Т.) в установленном законодательством порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан направление на официальное опубликование;
3) размещение настоящего приказа на официальном интернет–ресурсе Министерства внутренних дел Республики Казахстан.
3. Начальникам департаментов внутренних дел областей, городов Астаны и Алматы организовать изучение настоящего приказа сотрудниками соответствующих служб и обеспечить его неукоснительное исполнение.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра внутренних дел Республики Казахстан генерал-майора полиции Демеуова М.Г.
5. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.


Министр генерал-лейтенант полиции                                           К. Касымов

Қазақстан Республикасы
Ішкі істер министрінің
2015 жылғы «    » __________
№___бұйрығымен бекітілген


Есірткі заттарының, психотроптық заттар мен прекурсорлардың
 айналымы саласындағы объектілерді және үй-жайларды пайдалану қағидалары


1. Жалпы ережелер

1. Осы Есірткі заттарының, психотроптық заттар мен прекурсорлардың айналымы саласындағы объектілерді және үй-жайларды пайдалану қағидалары (бұдан әрі - Қағидалар) «Есірткі, психотроптық заттар, прекурсорлар және олардың заңсыз айналымы мен теріс пайдаланылуына қарсы іс-қимыл шаралары туралы» 1998 жылғы 10 шілдедегі және «Қазақстан Республикасының ішкі істер органдары туралы» 2014  жылғы 23 сәуірдегі Қазақстан Республикасының заңдарына (бұдан әрі – Заң) сәйкес әзірленді және есірткі заттарының, психотроптық заттар мен прекурсорлардың айналымы саласындағы объектілер мен үй-жайларды пайдалану тәртібін айқындайды.
2. Пайдаланылуына байланысты объектілер мынадай түрлерге бөлінеді:
объектілер – ғимараттар, жер учаскелері, технологиялық құрал-жабдықтардың бөлігі болып табылатын ыдыстар, плобыланған контейнерлер, цистерналар, теміржол вагондары, теміржол тұйықтары;
үй-жайлар –  есірткі құралдарын, психотроптық заттар мен прекурсорларды сақтауға арналған қоймаларық және сейфтік бөлмелері бар құрылыстар.
3. Объектілер мен үй-жайлар функциялық қызметтері мен пайдаланылуы бойынша бірыңғай жүйені құрайды және үш топқа бөлінеді:
1) бірінші топ – есірткі заттарын, психотроптық заттарды өндіруші кәсіпорындар, дәріханалар, сынақ зертханалары, ғылыми-зерттеу институттары, көтерме сауда кәсіпорындары, есірткі заттары, психотроптық заттар айналымы саласындағы қызметті жүзеге асыратын денсаулық сақтау субъектілері;
2) екінші топ – құрамында есірткі бар өсімдіктерді өсіру мен дайындау жөніндегі объектілер;
3) үшінші топ – прекурсорларды өндіруші және/немесе көтерме сауданы жүзеге асырушы, сондай-ақ оларды өзінің өндірістік қызметінде пайдаланатын кәсіпорындар.
4. Есірткі заттарын, психотроптық заттар мен прекурсорларды сақтауға арналған объектілер мен үй-жайлар есірткі заттары, психотроптық заттар мен прекурсорлар айналымы саласындағы заңнама талаптарына сәйкес пайдаланылады.
5. Объектілер мен үй-жайларды пайдалану жеке меншік, жалға алу, жалдау негізінде жүзеге асырылады.
6. Объектілер мен үй-жайларды мәніне сәйкес емес мақсаттарда пайдалануға жол берілмейді.
7. Объектілер мен үй-жайларды жоспарлау:
1) қолда бар есiрткi заттарын, психотроптық заттарды және прекурсорларды, сондай-ақ олардан дайындалған өнiмнің сақталуын;
2) технологиялық байланысқан үй-жайлар арасындағы қысқа арақашықтығы бар үдерістің ағынын;
3) технологиялық ағындар жолының кесiлуiн болдырмауды;
4) тазалық дәрежесi бiрдей үй-жайларды барынша топтастыруды;
5) бастапқы шикiзаттың, жартылай дайын өнiмдер мен дайын өнімдердің алуан түрлерi мен серияларының араласып кетуiн болдырмауды;
6) бастапқы шикiзаттың, жартылай өнiмдер мен дайын өнімдердің орнын ауыстыру кезінде ластанудан қорғауды қамтамасыз етеді.
8. Объектілер мен үй-жайларды ғимараттың жапсарлас конструкцияларының бүтіндігін бұзуға немесе қиратуға, қасбеттің сақталуы мен сыртқы бөлігінің нашарлауына, өртке қарсы нормалардың бұзылуына әкеп соғатын қайта жабдықтауға және қайта жоспарлауға жол берілмейді.
9. Есірткі заттарын, психотроптық заттар мен прекурсорларды сақтауға арналған объектілер мен үй-жайларды пайдалану кезінде:
1) тәулік бойы күзет және күзет дабыл жүйесімен жабдықтау;
2) аумақты қоршау және түнгі уақытта жарықтандыру;
3) өрт қауіпсіздігімен;
4) ішкі және сыртқы байланыспен, бекеттік және өрт дабыл жүйесімен қамтамасыз етілуін ескере отырып, телефондау жүйесімен қамтамасыз етіледі.
10. Объектілер мен үй-жайларды пайдалану кезінде мынадай құжаттар:
1) меншікке құқықты белгілейтін немесе үй-жайларды жалға алу құжаттарының көшірмелері;
2) күзетке арналған шарттардың көшірмелері;
3) есірткі заттарын, психотроптық заттар мен прекурсорларды өндіру үшін пайдаланылатын құрал-жабдықтар, аспаптар тізбесі болуы қажет.
11. Объектілер мен үй-жайларға рұқсат олармен тікелей жұмыс жасайтын адамдарға беріледі. Бақылаудағы заттармен жұмыс iстеуге рұқсаты бар адамдардың тiзiмi iшкi iстер органдарымен келiсiлген соң және олардың нашақорлықпен, уытқұмарлықпен және созылмалы маскүнемдiкпен ауруының жоқтығы туралы дәрiгерлердiң (психиатр мен наркологтың) қорытындысын алғаннан кейін заңды тұлға басшысының бұйрығымен бекітіледі.
12. Есірткі заттары, психотроптық заттар мен прекурсорлардың айналымы саласындағы үй-жайлар жұмыс күнi аяқталғаннан кейiн мөрленеді немесе пломбыланады.
Кiлттер, мөр немесе пломбир заңды тұлға басшысының бұйрығымен тағайындалған жауапты адамда сақталады.
13. Заңды тұлғаның басшысы осы Қағидалардың сақталуына жауап береді.

AUTHORIZATION
Registration

http://
25-летия Независимости Республики Казахстан
President
100 concrete steps

Отчетная встреча Министра
os
MEMORIAL
v
Infographics
Public services
Child_content
Часто задаваемые вопросы

 News subscription
Here you can subscribe for the IIM portal news feed
Unsubscribe
USEFUL INFORMATION ABOUT THE PORTAL
HELPLINE
1402